Een maand geleden organiseerdeA�Voetblah samen met Voetbal in de Bollenstreek en De Correspondent de tweede editie van de Avant Garde Cup: een voetbalexperiment met spelregelvernieuwing. We besloten drie regels aan te passen en regelden vervolgens twee clubs, een scheidsrechters en een bal. De KNVB keek mee, net als talloze landelijke media. Marco van BastenA�was in de buurt en haakte aan bij de evaluatie achteraf. Inmiddels zijnA�vele beelden voorbij gekomen en werd menig betrokkeneA�naar zijnA�ervaring gevraagd. Dat leverde interessante discussies en zelfs een geslaagde parodie op, maar wat nog niet echt aan bod is geweest, zijn de resultaten, de feiten, de keiharde cijfers.

Om ook op dat vlak inzicht te krijgen in de impact van nieuwe spelregels, lieten we de wedstrijd analyseren door databedrijf Opta Sports. Vooropgesteld, op basis van N=1 kunnen hieruit geen verregaande conclusies worden getrokken.A�DaarnaastA�betrof het een wedstrijd van 60 in plaats van 90 minuten. Toch is het interessant om deA�statistieken vanA�de wedstrijd niet alleen te bekijken, maar ook te interpreteren tegen de achtergrond vanA�de gemiddelde cijfers van wedstrijden op vergelijkbaar niveau.

schema-opta2

InA�bovenstaandeA�tabel (A�Opta Sports) zijn deA�statistiekenA�vanA�FC Lisse – Quick Boys (60 minuten) vermenigvuldigd met de factor 1.5 om de vergelijking (met 90 minuten) mogelijk te maken. Wat vervolgens opvalt, is de dominantie van de kleur groen.A�Groen betekentA�eigenlijk vooral dat er in Lisse beduidend meer gebeurde dan normaal:A�uitzonderlijkA�veel goals,A�bijna twee keer zoveel schoten enA�de helftA�meer hoekschoppen. Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met het vriendschappelijke karakter, maarA�de ‘open wedstrijd’ – aldusA�Opta in haar toelichting – lijkt niet de enige verklaring. De belangrijkste statistiek in de tabel staat namelijk helemaal onderaan.A�De wedstrijd in Lisse leverde (omgerekend naar 90 minuten) 68.09 minuten aan zuivere speeltijd op.A� Dat is 21% meer dan de gemiddelde wedstrijd in de Tweede Divisie en 19% meer dan de gemiddelde wedstrijd in de eredivisie. EenA�blik op de beelden is voldoende om dit deels toe te wijzen aan de toegenomen snelheid van de spelhervattingen in de vorm van de intrap, de indribbel en (in mindere mate, want minder veelvoorkomend) de selfpass.

dos-mrvoetblah1Of deA�20% indicatiefA�is voor het te verwachten effect, is een interessante vraag.A�Tijdens de groepsevaluatie werd door Marco van Basten de vriendschappelijkheid benoemd. Spelers waren die avond lief voor elkaar geweest; ze gaven de bal snel terug en gingen braaf aan de kant bij een spelhervatting. Dat zal in het heetst van de strijd niet het geval zijn, vermoedde hij.A�Bovendien zullen spelers – als zij gewend zijn aan de nieuwe regels – manieren gaan ontdekken om de boel te stagneren. Tot slotA�werd tijdens de evaluatie tijdverlies vermoed als eenA�uitbal – dankzij de intrap – een verkapteA�corner wordt*.

Er zijn echter ook indicatoren die suggereren dat de zuivere speeltijdA�juist hoger kan uitvallen. In LisseA�werden liefst 7 doelpunten gemaakt (10, omgerekend naar 90 minuten), waardoor het spel substantieel langer stil lag dan normaal (er vallen gemiddeld 3 goals per 90 minuten).A� DaarnaastA�waren spelers nog wat onwennig (met nameA�wat betreft de selfpass), waardoor de versnellende potentie van de nieuwe regels niet altijd werd benut.A�De onbekendheid met de regelsA�zou dus ook kunnen betekenen dat de zuivere speeltijd juist kan toe- in plaats van afnemen.

DatA�we de meting van 20% – vanwege het karakter van het experiment – met een korreltje zout moeten nemen, wisten we al. Maar ofA�het percentageA�in real lifeA�hoger of lager zal uitvallen, is lastig te voorspellen. Er zijn goede argumenten voor zowel onder- als overschatting van deze statistiek. Voor nu kunnen we slechts concluderen dat deA�20%A�eenA�opmerkelijk en veelbelovendA�percentageA�is met het oog op hetA�versnellen en daarmee aantrekkelijker maken van de voetbalsport. Daar moeten we het dan nu maar even mee doen.

* Tijdens het experiment voerden we een 5-secondenregel in om dit te voorkomen, maar de wenselijkheid daarvan werd tijdens de evaluatie betwist.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Tags

 
 

HOME   •   OVER   •   BIO'S   •   CONTACT

Laatste bijdragen

Archief

 
микрозаймы онлайн займы в барнауле до зарплаты микрозаймы в ставрополе срочно займ на карту